برخی از خدمات Open Iran :

مجموعه Open Iran همواره در مسیر جذب سرمایه و تکنولوژی در کنار شرکت ها و سازمان های ایرانی که در ارتباط با بنگاه های تجاری دولتی میباشند ، نیز بوده است .

در دنیای تجارت ، همواره داشتن یک مشاور حقوقی و بازرگانی نکته بسیار حائز اهمیتی بوده است . لازم به ذکر است تمامی مشاورین مجموعه Open Iran به جهت زندگی در خارج از کشور ، به راحتی به زبان انگلیسی صحبت کرده و به فرهنگ کشورهای غربی و انتظارات مشتریان خارجی در زمینه های ایجاد ارتباط ، ارائه خدمات ، پشتیبانی و از همه مهمتر ارایه به موقع خدمات درخواستی آنها کاملا واقف میباشند .

 • جمع آوری و ارایه اطلاعات تجاری و حقوقی برای شرکت های بین المللی
 • معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های صنعت ، شهری و جهانگردی
 • ارایه مشاوره ها و راهنمایی های ابتدایی به شرکت های خارجی به صورت رایگان
 • معرفی شرکت ها و سازمان های ایرانی فعال در بازار بین المللی
 • ایجاد شبکه ارتباطی بین شرکت ها و سازمان های ایرانی با همتایان خارجی خود
 • جذب تکنولوژی های مدرن خارجی برای پروژه های داخلی
 • معرفی توانایی های تکنولوژیکی شرکت های ایرانی به شرکت های خارجی
 • جست و جو و معرفی شریک تجاری ایرانی برای شرکت های خارجی
 • ارایه مشاوره و خدمات ثبت شرکت و ثبت برند
 • تامین منابع مالی و خدمات از خارج از کشور برای پروژه های داخلی
 • امضای تفاهم نامه های دو جانبه و چند جانبه با استفاده از بهترین استراتژی های قراردادی و حقوقی

هدف از تاسیس مجموعه Open Iran ، تامین خواسته های شرکت های بین المللی و همتایان داخلی آنهاست . در حال حاضر تمرکز و توجه اصلی مجموعه معطوف بر جذب سرمایه های خارجی ، معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ایران برای شرکت های خارجی و همراهی آنها در جهت رسیدن به توافق و عقد قرارداد میباشد .


جذب سرمایه های شرکت های بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری همراهی در جهت رسیدن به توافق